Bahagian Pentadbiran

Bahagian Pentadbiran adalah tulang belakang dan penggerak PKU UUM. Secara umumnya ia bertanggungjawab dalam urusan seperti berikut:

  • Pengurusan Kewangan

Bertanggungjawab terhadap segala urusan yang berkaitan dengan urusan kewangan jabatan seperti penyediaan bajet tahunan, perolehan, pembelian, pembayaran, tuntutan elaun staf dan sebagainya.

  • Pengurusan Sumber Manusia

Terlibat di dalam semua aspek berkaitan dengan perjawatan, disiplin, latihan, penghantar kerjaya dan sebagainya yang berkaitan.

  • Pengurusan Pentadbiran Jabatan

Menguruskan segala aspek dari segi prasarana, pembangunan fizikal, aktiviti serta program anjuran jabatan, universiti dan pihak luar.

uum icon mygov msc mampu myideas myline tourism krste sirim kkm